پروژه هاي پايبست


پايبست زمينه هاي گوناگوني در صنعت نفت و گاز؛ پتروشمي و ... را پشتيباني ميکند
نفت و گاز

طرح توسعه پالايشگاه تهران


پالايشگاه شازند اراك
ساختمان

احداث بخشي از ساختمانهاي NIB

ساختمانهاي ppl camp
 
نيروگاه

توربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNG
 
تصفيه خانه

كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه