پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


فونداسيون بويلرهاي کمکي پتروشيمي ونيران آپادانانصب سيني، پله و پاگرد برجهاي فرآيندي گروه يک پروژه متانول پتروشيمي ونيرانمتانول پتروشيمي ونيرانبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاجراي فونداسيون بتني بويلرهاي پروژه متانول شرکت پتروشيمي ونيران آپادانا در فاز 2 عسلويه

کارفرما : شركت پتروشيمي ونيران آپادانا

مدت پروژه : 8 ماه

تاريخ شروع پروژه : ارديبهشت 1395

 

مقادير كارهاي عمده پروژه :
 

شرح مقدار واحد
خاک برداري 1،300 متر مکعب
بتن ريزي 500 متر مکعب
قالب بندي 1،000 متر مربع
آرماتوربندي 80،000 کيلوگرم

 

 

 

 

گالری تصاویر: