پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزپروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهر با لوله هاي پلي اتيلن به طور توام - طراحي و اجراي رينگ آتش نشاني، اتصالات و شيرآلات مورد نياز، اجراي منهولها، نصب تجهيزات داخل موتورخانه، تست و راه اندازي

کارفرما : شرکت معدني و صنعتي گل گهر
تاريخ شروع پروژه : شهريور 1399
تاريخ تحويل موقت : در دست اجرا (90 % پيشرفت)

مقادير كارهاي عمده پروژه :
 

شرح مقدار واحد
پي کني مسير لوله 1,100 متر طول
نصب لوله پلي اتيلن رينگ 1,600 متر طول
عمليات نصب تجهيزات موتورخانه بک فيل 840 متر مکعب
ساخت منهول 21 عدد

 

گالری تصاویر: