پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزعمليات اجرايي ساختمان نصب ، پيش راه اندازي و همكاري با كارفرما در راه اندازي پروژه تصفيه نفتاي سبك، ايزومراسيون و آفسايت پالايشگاه تهران ( با مشاركت شركت راديرا )

کارفرما : مهندسين مشاور چگالش

مدت پروژه : 48 ماه
تاريخ شروع پروژه : اسفند 1386
تاريخ تحويل موقت :  اسفند 1390

مبلغ كاركرد تا كنون : 340,000,000,000

مقادير كارهاي عمده پروژه

واحد مقدار شرح
متر مكعب 22,000 بتن ريزي
متر مربع 40,000 قالب بندي
تن 2,500 آرماتوربندي
تن 1,100 نصب اسكلت فلزي
اينچ قطر 197,000 لوله كشي كربن استيل و استنلس استيل و آلياژي
تن 5,400 نصب تجهيزات
کيلومتر 459 كابل كشي برق و ابزار دقيق
عدد 2,900 تجهيزات ابزار دقيق
متر مربع 31,000 سند بلاست و رنگ آميزي
متر طول 30,000 عايق كاري لوله
نفر ساعت 3،986،210 نفر ساعت مصرفي

 

گالری تصاویر: