پروژه ها به ترتیب تاریخ اتمام


پروژه رينگ آتش نشاني کارخانه گندله سازي شماره 1 گل گهرپروژه طرح ارتقاء کيفيت و توليد پالايشگاه آبادانواحد متانول پتروشيمي آپادانا خليج فارسبرق رساني و آب ساني فاز 12 پارس جنوبيواحد متانول سيراف انرژيتوسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه امام خميني شازند اراکتوربين ژنراتورهاي گازي واحدهاي 4 و 5 پروژه ايران LNGفاز 12پارس جنوبي - بخش بخشEPC1 - حداث بخشي از ساختمانهاي NIBفاز 12پارس جنوبي - بخش EPC1 - مخازن ذخيره كندانسطرح توسعه پالايشگاه تهرانفونداسيون مخزن اتيلن پتروشيمي ايلام—الفين 13احداث واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانفاز 12 پارس جنوبي - بخش EPC1 - ساختمانهاي كمپ PPLپالايشگاه مايعات گازي بندر عباس - باز سازي ساختمانهاي بوستانو ، كمپ كارگريعمليات تكميلي سيويل واحد استحصال ، فرآورش و انبار سازي گاز مايع لاوانکارخانه اسيد سيتريک کرمانشاه ( عمليات نصب تجهيزات)كارخانه اسيد سيتريك كرمانشاه(عمليات ساختماني)پتروشيمي تبريزاحداث ساختمانهاي كمپ مهندسي پتروپارس شامل ( ساختمانهاي خوابگاه، رستوران، كلينيك، مسجد، كارگاه ساخت و ... ) ( با مشاركت شركت راديرا )

کارفرما : كنسرسيوم NASR

  مدت پروژه : 8 ماه

تاريخ اتمام پروژه : اسفند 1387

مقادير كارهاي عمده پروژه

واحد مقدار شرح
متر مكعب 5,000 بتن ريزي
متر مربع 9,000 قالب بندي
تن 400 آرماتوربندي
تن 280 نصب اسكلت فلزي
نفر ساعت 214،280 نفر ساعت مصرفي


 

 

 

گالری تصاویر: